SPLOŠNE INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

1. UVOD

»Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov« veljajo za stranke Vere Stanković, samozaposlene v kulturi – kiparke, slikarke, oblikovalke in pedagoginje, ki jih poučuje v svojem likovnem ateljeju ZAJEC USTVARJALEC ali na daljavo ali za uporabnike brezplačnih pedagoških storitev Vere Stanković.

Vera Stanković, samozaposlena v kulturi, za potrebe izvajanja svoje osnovne dejavnosti pridobiva in obdeluje osebne podatke strank, tako, da jih ji neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za njeno pedagoško storitev (zase ali za svoje mladoletne otroke).

Vse zbrane podatke in informacije zbira in obdeluje v skladu s predpisi in izključno za opravljanje svojega dela. Osebne podatke hrani in varuje na načine, ki preprečujejo morebitna neupravičena razkritja podatkov nepooblaščenim osebam.

2. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Vera Stanković, samozaposlena v kulturi – slikarka, kiparka, oblikovalka in pedagoginja

Poljanska cesta 20c

1000 Ljubljana

tel: 031 769 360, email: zajec.ustvarjalec@gmail.com

Če imate kakršna koli vprašanja v povezavi s temi splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov ali bi radi podali pritožbo glede zbiranja vaših osebnih podatkov ali bi želeli uresničiti katero od svojih pravic, kontaktirajte Vero Stanković na zgornji kontakt.

3. VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI SE ZBIRAJO

Vera Stanković v okviru opravljanja svoje dejavnosti zbira osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje in ponujanje pedagoških storitev  in obsegajo različne vrste osebnih podatkov, kot so: osebno ime (priimek in ime otroka in njegovega zakonitega zastopnika oz. plačnika), kontaktni podatki (telefonska številka, elektronski naslov, naslov bivališča), letnica rojstva, razred, EMŠO plačnika, fotografije tečajnikov in njihovih del narejenih pod mentorstvom Vere Stanković.

4. PRAVNE PODLAGE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN NAMENI OBDELAVE

4.1 Obdelava osebnih podatkov za potrebe prijave na preizkus oz. na tečaj ali na brezplačne pedagoške storitve, pošiljanja računov, spremljanja zadovoljstva strank, izterjave zapadlih obveznosti in vodenja kontaktov s stranko prek različnih kanalov.

4.2 Obdelava osebnih podatkov v zakonitem interesu Vere Stanković

4.3 Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve Stranke

 • Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki Veri Stanković, samozaposleni v kulturi, omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v izrecni in nedvoumni privolitvi, in sicer za:
 •       Fotografiranje tečajnikov in njihovih del ter uporabo fotografij pri promociji razstav tečajnikov in promotivnih aktivnosti pedagoške dejavnosti Vere Stanković
 •       izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih,
 •       povabila na razstave ali druge dogodke Vere Stanković
 •       izvajanje raziskav
 • V primeru, da stranka oziroma posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih aktivnosti Vere Stanković, ga poda delno ali privolitev prekliče, bo Vere Stanković takšno stranko obveščala le v primerih in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja glede neposrednega trženja (npr. splošno obveščanje, obveščanje o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).
 • Izvajanje pedagoških storitev, ki jih ponuja Vera Stanković ni pogojena s podajo privolitve za izvajanje promocijskih aktivnosti Vere Stanković. Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in v kolikor se posameznik oziroma stranka odloči, da je ne želi podati oziroma jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajočih iz poslovnega razmerja z Vero Stanković oziroma zanjo to ne predstavlja dodatnih stroškov oziroma oteževalnih okoliščin.
5. KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke v naslednjih primerih posredujem tretjim osebam, ki so zavezane, da skrbijo za njihovo varnost:
 •       V primeru izvajanja raziskave – Google Forms ali Survey Monkeys (v skladu z vašo privolitvijo);
 •       V primeru izvajanja poučevanja na daljavo – Zoom;
 •       Da vas preko email obveščam o svojih storitvah in dogodkih (v skladu z vašo privolitvijo) – MailChimp.
 •       Vera Stanković samozaposlena v kulturi osebne podatke posreduje tretjim osebam, če ji takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (npr. Policija, Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančna uprava Republike Slovenije, Sodišča, ipd.).
6. HRAMBA OSEBNIH PODATKOV
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
7. VAŠE PRAVICE

V kolikor ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vaše soglasje prekličete s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki ga pošljete po e-pošti zajec.ustvarjalec@gmail.com. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov lahko povzroči, da vam Vera Stanković samozaposlena v kulturi po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo mogla nuditi posamezne ali več svojih pedagoških storitev, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi. Z namenom zagotavljanja in uresničevanja vaših pravic lahko vedno kontaktirate Vero Stanković, ki bo poskrbela za neposredno uresničevanje vaših pravic:

 • Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov, popravka vaših osebnih podatkov, izbrisa vaših osebnih podatkov, omejitve obdelave vaših osebnih podatkov
 • V skladu s zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ali drugo veljavno zakonodajo.
8. KONČNE DOLOČBE
 • Vera Stanković, samozaposlena v kulturi, si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov za zagotavljanje skladnosti z relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vsakokrat veljavne Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo na naslovu Vere Stanković samozaposlene v kulturi Poljanska cesta 20c, 1000 Ljubljana in na spletnem mestu www.zajecustvarjalec.org.
 • Te Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od 14. septembra 2020 dalje.

Ljubljana, dne 7.9.2020

Vera Stanković, samozaposlena v kulturi